Els Rubi's és un centre infantil per a nens i nenes de 0 a 3 anys. El nostre projecte educatiu gira entorn el concepte del mètode CREA. Una educació que permeti als infants conèixer i adaptar-se a l’entorn tenint en compte els ritmes i necessitats individuals de cada un i on es busca que l’aprenentatge sigui significatiu per als nens i nenes i no una finalitat. L’objectiu, per tant, no esta en l’adquisició de coneixements sinó en l’aportació de tècniques, eines i recursos que ajudin els més petits a desenvolupar-se d’una manera relaxada, respectuosa i on ells siguin el propi motor del seu aprenentatge, respectant així el seu espai i el temps que necessitin, buscant una major autonomia i comprensió del que els rodeja.

Vivim en un món on es valora l’eficàcia, la responsabilitat, la rapidesa i la resolució per a la consecució d’objectius en el mínim temps possible. El mètode CREA planteja una alternativa a l’acceleració que moltes vegades condiciona la nostra vida i, en conseqüència, la dels petits. Tot va a una velocitat que no ens permet adonar-nos de les coses que passen al voltant nostre, de les necessitats de cadascun i dels objectius que realment tenim. Una societat que ens porta sovint a la despersonalització.

Considerem que l’educació és una eina bàsica i primordial per al creixement personal dels infants i el motor que els permet adaptar-se i introduir-se a la societat i que, per això, és important crear un ambient relaxat però engrescador on ells participin de manera activa en el seu procés de creixement.

A continuació exposem els trets d’identitat de la nostra escola i de la nostra metodologia:

  • Partim del català com a llengua vehicular, treballant els aspectes culturals i populars propis però tenint en compte que vivim en una societat plural, diversa i multilingüe. Per això, tot i ser el català la llengua d’us comú, vetllarem per la no discriminació. Es donarà gran importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa.
  • Fomentem l’actitud activa dels infants, així com l’esperit curiós, la investigació i l’experimentació pràctiques.
  • Acollim la diversitat cultural facilitant i fomentant la convivència des del respecte, la comprensió i la tolerància.
  • Treballem el respecte pel món que els envolta, tant pel medi ambient com pels materials i espais on es relacionen.
  • Eduquem els infants perquè potenciïn la seva creativitat, generant coneixement amb activitats molt diverses on ells siguin els protagonistes, utilitzant l’experimentació activa, la manipulació directa i la capacitat observadora.
  • Utilitzem el llenguatge musical per desenvolupar la capacitat auditiva i d’expressió dels infants des de totes les vessants.
  • Potenciem el llenguatge psicomotriu com a base del seu desenvolupament, ja que ofereix als infants la possibilitat de conèixer i dominar l’espai que els rodeja i les possibilitats del propi cos en relació a sí mateixos i en la relació amb els altres.
  • Ajudem al desenvolupament integral de l’infant fomentant el seu propi descobriment del món que l’envolta a partir de l’experimentació i la vivència. Busquem una organització de l’espai que procuri un ambient ric en experiències directes diàries donant gran importància a l’espai exterior com a espai d’aprenentatge.
  • L’escola dóna gran importància a la capacitat comunicativa dels infants en totes les seves vessants. Tant a nivell gestual i emocional en els més petits com verbal a partir de l’aprenentatge de les llengües d’una manera integrada i significativa en les rutines diàries de l’escola.
  • Per això donem importància a l’aprenentatge de l’anglès, tant present en la societat actual. Per això l’escola compta amb professorat natiu que conviu amb els infants per tal que l’aprenentatge de la llengua es faci de manera natural.