Nou Centre infantil 0-3 a Rubí, "Els Rubi's crea" es pioner al vallès occidental en oferir als més petits la possibilitat d'aprendre creant.

Per tal d'oxigenar el món d l'educació, seguint els nostres referents pedagògics, montessori, waldorf, Reggio Emilia, ens enfoquem en les bases educatives finlandeses i posant un toc de creativitat, li diem mètode "CREA"

"Creating your way"
Creixent
Renovant
Educant
Aprenent

La nostre metodología ha abandonat les memoritzacions típicas del sistema educatiu de la il·lustració i fem énfasis en el desarrollo de la curiositat, la creativitat i l'experimentació.

No es una cuestió de transmetre informació, sino què és més important aprender a pensar.

La tipología de clases, es converteix en un espai obert on els profesores fomenten molt la participació. Treballen molt en grup buscan retroalimentació d'ells mateixos i realizant clases participatives.

Créixer en un entorn idil.lic i adaptat a cada etapa pels més menuts. Facilitant el desenvolupament de cada etapa.

Ademés, el professor està constanment renovant les seves classes i mètodes d'ensenyança per atreure l'atenció dels alumnes, actualizant i vinculant allò que ensenya a l'aula amb successos reals i formes que motiven als petits exploradors. Per això a les classes mai falten llibres, música i racons. No existeix una vida dins de l'aula diferent a la vida darrera a casa, intentem sempre "anar de la maneta" tant amb l'infant com amb les famílies.

El centre romandrà obert
de setembre a juliol
de 8h a 18h.

Es faran casals en funció de la demanda
i les necessitats de les famílies.

Trets d’identitat i metodologia

Actitud

Fomentem l’actitud activa dels infants, així com l’esperit curiós, la investigació i l’experimentació pràctiques.

Respecte

Treballem el respecte pel món que els envolta, tant pel medi ambient com pels materials i espais on es relacionen.

Diversitat

Acollim la diversitat cultural facilitant i fomentant la convivència des del respecte, la comprensió i la tolerància.

Llengua

Partim del català com a llengua vehicular, treballant els aspectes culturals i populars propis però tenint en compte que vivim en una societat plural, diversa i multilingüe. Per això, tot i ser el català la llengua d’us comú, vetllarem per la no discriminació. Es donarà gran importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa

Creativitat

Eduquem els infants perquè potenciïn la seva creativitat, generant coneixement amb activitats molt diverses on ells siguin els protagonistes, utilitzant l’experimentació activa, la manipulació directa i la capacitat observadora.

Música

Utilitzem el llenguatge musical per desenvolupar la capacitat auditiva i d’expressió dels infants des de totes les vessants.

Comunicació

L’escola dóna gran importància a la capacitat comunicativa dels infants en totes les seves vessants. Tant a nivell gestual i emocional en els més petits com verbal a partir de l’aprenentatge de les llengües d’una manera integrada i significativa en les rutines diàries de l’escola.

Psicomotricitat

Potenciem el llenguatge psicomotriu com a base del seu desenvolupament, ja que ofereix als infants la possibilitat de conèixer i dominar l’espai que els rodeja i les possibilitats del propi cos en relació a sí mateixos i en la relació amb els altres.

Exterior

Ajudem al desenvolupament integral de l’infant fomentant el seu propi descobriment del món que l’envolta a partir de l’experimentació i la vivència. Busquem una organització de l’espai que procuri un ambient ric en experiències directes diàries donant gran importància a l’espai exterior com a espai d’aprenentatge.

Imatges